AGROSOL MUNTENIA

  • studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor;
  • studii agropedologice privind exploatarea rationala si eficienta a terenurilor agricole;
  • studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru scoaterea definitiva sau temporara, a terenurilor din circuitul agricol;
  • studii pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor degradate si poluate prin prevenirea si combaterea aridizarii;
  • studii pedologice privind infiintarea si modernizarea plantatiilor de livezi, vii, amenajari legumicole, silvice;
  • studii pedologice si bonitare pentru schimburi de teren, concesionare, arendari, comasarea parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;